Genoptræning med computer

Computer med Tårnet i Hanoi

Sidste nyt:

Alt tyder på, at genoptræning efter hjerneskade kræver langvarig og intensiv træning for at lykkes. En af måderne at intensivere træningen på, er at understøtte den med arbejde ved computeren. På disse sider præsenteres en række computer-programmer, som er udviklet med det formål at understøtte genoptræningen af forskellige kognitive og sproglige funktioner.


COGNIsoft-I

er udviklet til genoptræning af:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Arbejdshukommelse
 • Styringsfunktioner
 • Problemløsning

COGNIsoft-I findes på dansk, svensk, norsk, finsk, engelsk og tysk.
Version 5.0 kan bruges med Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1.

Hent en demo her. Demoen kan ikke bruges til reel træning, men giver indtryk af mulighederne i alle de 12 inkluderede træningsprogrammer.

Priser    Bestilling


COGNIsoft-I Hjemmetræning

Giv elever COGNIsoft-I opgaver med hjem på USB-nøgle. Se en introduktion her:


Afasi-assistent

er udviklet til genoptræning af sproglige funktioner ved afasi:

 
 • Auditiv spændvidde
 • Benævnelse
 • Semantisk system
 • Fonemisk bevidsthed
 • Sætningsproduktion
 • Forståelse
 • Læsning
 • Skrivning

Version 1.7 kan bruges med Windows 98, 2000, NT4, XP, Vista Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1.


Opgave-maskinen

kan bruges til at lave forskellige opgaver med ordlyde, billeder og tekster. Man arbejder på en meget ens måde med alle opgavetyper. Programmet er især velegnet til afasi-opgaver og simple nonverbale begrebsopgaver. Opgave-maskinen findes på dansk, finsk og finlands-svensk (under navnet Task-o-matic).


iPhone stopur til psykologisk testning

PsyTimer Stopwatch kan nu købes i iTunes AppShop. Man kan også prøve det gratis Stopwatch Analg+Digital til iPhone. Se mere om PsyTimerwww.cognisoft.info.


CABPad: iPad kognitivt screeningsbatteri til apopleksi

Screeningsbatteri udviklet i forbindelse med forskningsprojekt på Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Indeholder dansk og engelsk sprogversion. Se www.cognisoft.info


Bog om klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi er skrevet for alle som arbejder med behandling og rehabilitering af patienter og klienter med hjerneskader. Se mere om bogen og læse nogle kapitler på forlaget Frydenlunds hjemmeside.

 

Support

Symantec Norton Antivirus og Internet Security har en "sonar"-funktion som kan spærre og slette programmer. Se under support.

 

Se også hjemmesiderne for Afasi-assistent og Neuropsykologisk klinik.