Afasi-assistent · Beskrivelse

Træning af afasi – sprogforstyrrelse

Afasi-assistent er en samling af programmer beregnet til træning af afasi, dvs. forstyrrelser af sproget efter hjernesygdom og hjerneskade, som fx apopleksi. 22 forskellige programmer muliggør træning af forskellige sprogfunktioner. Alle programmerne har flere opgavesæt. Desuden er der opsætningsprogrammer til alle træningsprogrammerne, som muliggør, at man kan lave nye opgavesæt eller rette i de eksisterende. Man kan bruge nogle af de mange ordlyde og billeder, som hører med programmet, eller man kan bruge sine egne billeder. Man kan på denne måde også regulere sværhedsgraden, så samme program både kan bruges kort efter afasiens debut og senere, hvor der er sket bedring.

Brugervenlighed

Programmerne er udviklet af en neuropsykolog, som under udviklingen tæt har kunnet følge med i, hvad der kunne gøre det svært for de afasi-ramte at bruge programmerne. Programmerne kan derfor fylde skærme af alle størrelser, så man ikke bliver forvirret af andre ting på computeren. Der er altid så få knapper og valgmuligheder på skærmen som muligt. Endvidere fungerer alle programmerne så ens som muligt. Programmerne er således afprøvet med et stort antal apopleksi-ramte. Vi har kunnet konstatere, at næsten alle har kunnet finde ud af at anvende programmerne, selv ramte, som også havde betydelig apraksi (som fx havde problemer med at gøre praktiske ting i den rigtige rækkefølge).

Intensiv træning

Alt tyder på, at afasi skal trænes intensivt, dvs. dagligt, for at man opnår den maksimale bedring. Dette er det normalt ikke muligt for kommunikations¬centrerne at tilbyde. I den situation kan Afasi-assistent hjælpe til at intensivere træningen. Afasi-assistent kan ikke erstatte taletræning hos logopæden af flere grunde. For det første findes der mange slags afasi og typer af vanskeligheder af afasi, og her må logopæden vurdere såvel vanskeligheder som ressourcer hos den ramte for at afgøre, hvilken træning, som er relevant. For det andet er det begrænsninger for, hvad man kan træne med computeren. Dette skyldes først og fremmest, at computeren ikke kan forstå talt sprog, og dermed ikke vurdere, om den afasi-ramte siger det rigtige. Men dette udelukker heldigvis ikke, at der alligevel er mange måder, hvorpå man kan træne med computeren. Et eksempel på computerens muligheder er vanskeligheder ved at finde de ord, man vil sige (anomi). Disse vanskeligheder skyldes ofte en dårlig forbindelse mellem det leksikon i hjernen, som rummer ordenes betydninger, og det leksikon, som rummer ordenes lydlige former. Et program, hvor computeren siger et ord (fx gulerod) og hvor den ramte så skal vælge det billede, som passer til ordet blandt ord, som ligger tæt på hinanden i betydning (fx salat, gulerod, kål, radise), vil ofte kunne hjælpe. Dvs. at selv om den ramte ikke skal sige noget under træningen, så hjælpes ordmobiliseringen alligevel ofte. Desuden er det ofte muligt at understøtte denne træning med træning, hvor ordene skal skrives. Her kan man starte med meget lette opgaver, hvor man på skærmen blot skal vælge ordets bogstaver i den rigtige rækkefølge.

Forskellige måder at bruge programmerne på

Der findes en simpel menu til alle programmerne, så man direkte kan vælge et program og et tilhørende opgavesæt. Det er også muligt for logopæden at lave et fast forløb, så man træner i en bestemt rækkefølge. Så får man vanskeligere opgaver efterhånden som man har klaret de lettere korrekt. Endeligt kan kommunikations- eller rehabiliteringscentret købe en version som gør, at man kan give eleverne opgavesæt med hjem på diskette. Resultaterne lagres på disketten, så logopæden kan aflæse dem ved næste undervisningsgang.

Et åbent system

Afasi-assistent kan benytte syntetisk tale, så man kan fx bruge det sammen med Mikro Værkstedets CD-Ord. På den måde er der ingen grænser for, hvilke ord man kan træne. Man kan naturligvis også lægge sine egne billeder ind. Dette kan man bruge i nye opgavesæt, som passer specielt til den enkelte afasi-ramtes behov.

Vejledning

Programmet leveres med en detaljeret brugervejledning. Denne vejledning kan også læses på: www.afasi-assistent.dk – så man har en mulighed for at få et indtryk af programmet før man beslutter sig for et køb (der findes ingen demoversion).

 

Bestilling