Cognisoft ApS

CABPad kognitiv test til apopleksi på iPad


CABPad er et kort neuropsykologisk testbatter til bedside screening for kognitive forstyrrelser efter apopleksi. Jeg udviklede det sammen med læge, ph.d. Lasse Willer til et neurologisk forskningsprojekt om remission af symptomer ved subakut apopleksi. Det kan også - med forsigtighed - anvendes til at screene apopleksipatienter for kogntive symptomer før udskrivelse fra hospital.

CABPad er udviklet til at blive brugt af kvalificeret personale superviseret af en neuropsykolog, og resultaterne bør altid tolkes i samarbejde med en neuropsykolog eller adfærdsneurolog.

Formålet med batteriet kræver:

 1. At hele batteriet ikke må tage for lang tid.
 2. At det måler symptomer, som typisks ses efter apopleksi.
 3. At så mange patienter som muligt er i stand til at kooperere ved undersøgelsen. Dette er en særlig udfordring ved apopleksi, da patienterne kan have et bredt spektrum af symptomer, som kan påvirke evnen til at kooperere, som fx:
  1. Hemiparalyse af den dominante hånd, som kan hæmme manuelle responser og forlænge reaktionstider.
  2. Afasi, som kan gøre det vanskeligt at forstå instruktioner.
  3. Neglekt, som kan betyde, at patienten overser stimuli til venstre på skærmen.

CABPad er IKKE udviklet til at målle alle neuropsykologiske symptomer efter apopleksi, kun de almindeligste og vigtigste symptomer. CABPad er struktureret, så det er muligt at vælge individuelle tests, hvis der er begrænset tid til rådighed. Man kan til og fravælge tests på startskærmen, og man kan også springe tests over undervejs i et testforløb

CABPad gemmer automatisk resultater både som læselig test som som semikolonseparerede filer, som kan åbnes med Excel, R og SPSS. Resultater gemmes ikke kun når en test er afsluttet, men også hvis app'en stoppes af andre grunde.

Resultater vises straks et testforløb er afsluttet. Man kan også læse gamle resultater og resultater kan udprintes.

Der gives en vurdering af resultaterne ud fra normer baseret på 43 raske ældre kontrolpersoner i en aldersgruppe relevant for apopleksi (gennemsnitsalder 69 år). Testresultater, som er nogenlunde normalfordelt hos raske, angives som T-scores. Når det gælder anosognosi, afasi og neglekt giver det ikke mening at lave prøverne så vanskelige, at man finder en normalfordeling for raske. Ved disse prøver angives i stedet, om resultatet er under eller over et cut-off punkt.

Resultater gemmes på iPad'e i to formater: 1) som en læselig tekst fil, 2) som en semikolon separeret CSV fil, som kan bruges til forskning. Begge typer af filer kan overføres til en Mac eller Windows computer via iTuens.

Batteriet omfatter følgende tests:

 1. Vurdering af anosognosi (svigtende sygdomserkendelse)
 2. Motorisk tempo for hænderne
 3. Sprogforståelse (afasi)
 4. Benævnelse af billeder (afasi)
 5. Styret ordmobilisering (Verbal fluency: F, A, S, Dyr, Beklædning)
 6. Neglekttest med tidsmåling
 7. Bagepladetesten (visuel hemineglekt)
 8. Opmærksomhedsspændvidde (for symboler)
 9. Arbejdshukommelse (for symboler)
 10. Pile-Stroop (eksekutiv opmærksomhedskontrol)
 11. Hukommelse for mønstres placering (episodisk, nonverbal hukommelse)
 12. Symbol-tal kodning (mentalt og visuomotorisk tempo)
 13. Depression - GDS kort form

Præliminær validering og normer er præsenteret i den videnskabelige artikel: L Willer, PM Pedersen, HB Forchhammer, H Christensen: Cognitive assessment at bedstide for iPad: A preliminary validation of a novel cognitive test for stroke patients. European Stroke Journal, DOI: 10.1177/2396987316665233.

CABPad kan ikke anvendes på en iPad Mini, og på iPads med større skærme anvendes kun en del af skærmen for at sikre samme skærmstørrelse på opgaverne, som der var ved validering og normering.

CABPad til iPad koster d.kr. 1.299,- og kan købes på Apple App Store:

Available on the App Store