Elevens computer hjemme

Top  Forrige 

Når eleven har installeret starter-programmet på sin computer hjemme (se Overfør opsætningsprogram), får han dette ikon på sit skrivebord og i Windows start-menu:

 

ikon_cognidisk

 

Når han klikker på det, åbner dette program:

 

elev_program

 

 

Hvis eleven har startet programmet før han har isat USB-nøglen, vil knappen "Start træningsprogrammet" være deaktiveret. En meddelelsesboks og en blinkende rød tekst vil bede ham isætte en USB-nøgle. Når han har gjort det,skal han trykke på knappen "Søg efter USB-nøgler igen":

 

knap_soeg_igen

 

Hvis der er flere opgavesæt på samme USB-nøgle, så skal eleven vælge, hvilket opgavesæt han vil arbejde med. Der vises så en liste over opgavesæt på USB-nøglen:

 

elev_vaelg_opgave