Introduktion

Top  Næste

usb_stor

Når man har elever, klienter eller patienter i kognitiv træning og benytter COGNIsoft-I som et redskab i træningen, kan det nogle gange være praktisk at kunne give eleverne opgaver med hjem, så de kan træne på deres egen computer. Med COGNIsoft-I Hjemmetræning er dette muligt uden at man behøver at købe en licens til eleven.

Med COGNIsoft-I Hjemmetræning er det muligt at give eleven opgaver med hjem på en USB-nøgle. Når eleven tager USB-nøglen med tilbage, har man mulighed for at se elevens resultater. Man kan desuden overføre og gemme resultaterne på træningsstedets computer.

Med COGNIsoft-I Hjemmetræning opretter man en mappe på en USB-nøgle, som indeholder et af de 12 træningsprogrammer fra COGNIsoft-I (i en særlig version, som kan køres fra et flytbart drev). Desuden vælger man hvilket opgavesæt til dette program, som skal overføres til det flytbare drev. På det flytbare drev oprettes mapper til program, opgavesæt (også kaldet "Indstillinger") og resultater.

På elevens computer skal der installeres et lille program, som kan starte træningsprogrammet på det flytbare drev. Det er simpelt at give eleven et installationsprogram med hjem til dette lille startprogram. Programmet overflyttes til USB-nøglen og installeres derfra på elevens computer. Programmet får en genvej på på elevens Windows-skrivebord, så det er let at finde. Eleven skal så blot kunne finde ud af klikke på ikonet på Windows skrivebord.

Træningsprogrammerne lagrer resultaterne af træningen på USB-nøglen, som læreren/terapeuten så kan se, når eleven tager USB-nøglen med tilbage. Terapeuten kan også oprette mapper for hver elev på sin computer og overføre resultaterne hertil. Det er så muligt at få en samlet oversigt over resultaterne fra flere ganges træning med samme opgavesæt.

Terapeutens administration af COGNIsoft-I Hjemmetræning - dvs. overførsel af opgaver til USB-nøgler - kan kun bruges hvis man også har COGNIsoft-I Windows i den seneste version på samme computer. Eleven behøver derimod ikke have COGNIsoft-I installeret og kan derfor træne uden egen licens. Det er dog en forudsætning, at eleven er i træning et sted, som har en licens til COGNIsoft-I Hjemmetræning. Det er ikke tilladt at kopiere programmerne til andre personer, lægge dem på hjemmesider eller lignende.