Opret opgavesæt

Top  Forrige  Næste

Opgavesæt redigeres i COGNIsoft-I træningsprogrammerne. Når man har valgt et træningsprogram, kan man trykke på denne knap:

 

knap_rediger

 

Så starter det program, man har valgt. I dette program vælger man de indstillinger, som passer til ens elev, og man gemmer dem (med menuen Filer | Gem indstillinger)..

 

Når man vælger indstillinger skal man være særlig opmærksom på det andet faneblad, hvor man har mulighed for at forsimple tingene for eleven. Især er det vigtigt, at markere "Gem resultater automatisk">, så resultater fra elevens træning bliver gemt på USB-nøglen. Hvis man ikke har valgt alle disse muligheder, vil COGNIsoft-I Hjemmetræning efterfølgende spørge, om den skal vælge dem, når man overfører opgavesættet til USB-nøglen.

 

dialog_indstillinger

 

 

For at man derefter kan se det nye opgavesæt i listen skal man trykke på denne knap:

 

knap_opdater