Overfør program og opgavesæt

Top  Forrige  Næste

Man vælger først et af træningsprogrammerne:

 

knap_program

 

Dernæst skal man vælge et eller flere opgavesæt (vises ingen, er det fordi der endnu ikke er lavet nogen opgavesæt til det valgte program). Man markerer de ønskede opgavesæt:

 

liste_opgaver

 

 

Til sidst trykker man på knappen, som starter overførslen af program og opgavesæt til USB-nøglen:

 

knap_klargoer_USB

 

Når overførslen er færdig, er USB-nøglen klar til brug, og eleven kan tage den med hjem.

 

 

Første gang eleven får opgaver med hjem, skal han dog også have et installationsprogram til sin computer med på USB-nøglen: