C
O
N
T
E
N
T
S
I
N
D
E
X

Introduktion
Välj USB-minne
Upprätta nytt USB-minne med program och uppgifter
Upprätta uppgiftsinställningar
Överför program och uppgiftsinställningar
Överför installationsprogram
Överföra flera uppgifter
Visa och överför resultat
Resultatöversikt
Den nedersta informationsrutan
Elevens dator hemma