COGNIsoft-I Hemmaträning

Elevens dator hemma

Elevens dator hemma

Previous topic This is the last topic  

Elevens dator hemma

Previous topic This is the last topic  

När eleven har installerat start-programmet på sin dator hemma (se Överför installationsprogram), får han denna ikon på sitt skrivbord och i Windows startmeny:

 

ikon_homework_bootstrap

 

När han klickar på den, öppnas detta program:

 

elev_program

 

 

Om eleven har startat programmet innan han har satt i USB-minnet, kommer knappen “Starta träningsprogrammet” att vara inaktiverat. En meddelanderuta och en blinkade röd text kommer att be honom att sätta i ett USB-minne. När han har gjort det ska han klicka på knappen “Sök efter USB-minnen igen”:

 

knap_soeg_igen

 

Om det är flera uppgiftsinställningar på samma USB-minne ska eleven välja vilka uppgiftsinställningar som han vill arbeta med. Det visas då en lista över uppgiftsinställningar på USB-minnet:

 

elev_vaelg_opgave