COGNIsoft-I Hemmaträning

Introduktion

Introduktion

This is the first topic Next topic  

Introduktion

This is the first topic Next topic  

usb_stor

När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter, så att de kan träna på sina egna datorer. Med COGNIsofi-I Hemmaträning är detta möjligt utan att man behöver köpa en licens till eleven.

Med COGNIsoft-I Hemmaträning är det möjligt att ge eleven hemuppgifter på ett USB-minne. När eleven tar med USB-minnet, har man möjlighet att se elevens resultat. Man kan dessutom överföra och spara resultaten på träningsplatsens dator.

Med COGNIsoft-I Hemmaträning upprättar man en mapp på ett USB-minne, som innehåller ett av de tolv träningsprogrammen från COGNIsoft-I (i en speciell version, som kan köras på en flyttbar enhet). På den flyttbare enheten upprättas mappar till program, uppgiftsinställningar (även kallat “Inställningar”) och resultat.

På elevens dator ska ett litet program installeras, som kan starta träningsprogrammet på den flyttbare enheten. Det är lätt att skicka med ett installationsprogram till detta lilla startprogram. Programmet flyttas över till USB-minnet och installeras därifrån på elevens dator. Programmet får en genväg på elevens Windows-skrivbord, så att det är lätt att hitta. Eleven ska endast kunna lista ut att klicka på ikonen på Windows-skrivbordet.

Träningsprogrammen lagrar resultaten av träningen på USB-minnet, som läraren/terapeuten sedan kan se, när eleven tar med USB-minnet. Terapeuten kan också upprätta mappar för varje elev på sin dator och överföra resultaten dit. Det är således möjligt att få en samlad översikt över resultaten från flera gångers träning med samma uppgiftsinställningar.

Terapeutens administration av COGNIsoft-I Hemmaträning - d.v.s. överföringen av uppgifter till USB-minnen - kan endast användas om man också har COGNIsofi-I Windows i den senaste versionen på samma dator. Eleven behöver däremot inte ha COGNIsoft-I installerat och kan därför träna utan egen licens. Det är dock en förutsättning att eleven tränar på ett ställe som har en licens till COGNIsoft-I Hemmaträning. Det är inte tillåtet att kopiera programmen till andra personer, lägga dem på websidor eller liknande.