COGNIsoft-I Hemmaträning

Upprätta uppgiftsinställningar

Upprätta uppgiftsinställningar

Previous topic Next topic  

Upprätta uppgiftsinställningar

Previous topic Next topic  

Uppgiftsinställningar redigeras i COGNIsoft-I träningsprogrammen. När man har valt ett träningsprogram, kan man klicka på denna knapp:

 

knap_rediger

 

Då startar det program som man har valt. I detta program väljer man de inställningar som passar till sin elev, och man sparar dem under menyn I Filer I Spara inställningar.

 

När man väljer inställningar ska man vara speciellt uppmärksam på den andra fliken, där man har möjlighet att förenkla det för eleven. Speciellt är det viktigt att markera “Spara resultat automatiskt” så att resultat från elevens träning blir sparat på USB-minnet. Om man inte har valt alla dessa möjligheter, kommer COGNIsoft-I Hemmaträning att senare fråga om man vill välja dem, när man överför uppgiftsinställningarna till USB-minnet.

 

 

dialog_indstillinger

 

För att man därefter ska kunna se de nya uppgiftsinställningarna i listan ska man klicka på denna knapp:

 

knap_opdater