COGNIsoft-I Hemmaträning

Överför installationsprogram

Överför installationsprogram

Previous topic Next topic  

Överför installationsprogram

Previous topic Next topic  

Första gången eleven får uppgifter med sig hem ska han ha ett installationsprogram till sin dator med på USB-minnet. Detta överförs genom att klicka på denna knapp:

 

knap_setup

 

 

Hemma ska eleven sätta in USB-minnet och använda utforskaren i Windows. Han ska hitta USB-minnet i Utforskaren. På USB-minnet ska han hitta programmet “Setup.exe”, som han ska öppna genom att dubbelklicka på ikonen (den ligger inte i någon mapp eftersom den ska vara lätt att hitta). Installationsprogrammet har denna ikon:

 

ikon_setup

 

När installationsprogrammet är färdigt får han en ikon på skrivbordet varifrån man kan starta uppgifter från USB-minnet:

 

ikon_cognidisk

 

När han klickar på ikonen, öppnas det program som startar uppgifterna på USB-minnet för honom.

 

Tips:

Om man vill göra det lätt för eleven att installera programmet hemma kan man göra ett USB-minne som inte innehåller något annat än installationsprogrammet, som eleven får med sig hem, innan han får uppgifter med sig. Det är i så fall endast en fil på USB-minnet som ska dubbelklickas för att installeras.