COGNIsoft-I Hemmaträning

Överför program och uppgiftsinställningar

Överför program och uppgiftsinställningar

Previous topic Next topic  

Överför program och uppgiftsinställningar

Previous topic Next topic  

Man väljer först ett av träningsprogrammen:

 

knap_program

 

Därefter ska man välja en eller flera uppgiftsinställningar (om inga visas, är det för att du ännu inte har gjort några uppgiftsinställningar till det valda programmet). Man markerar de önskade uppgiftsinställningarna:

 

liste_opgaver

 

 

Till sist klickar man på knappen som startar överföringen av program och uppgiftsinställningar till USB-minnet:

 

knap_klargoer_USB

 

När överföringen är färdig så är USB-minnet klart för användning och eleven kan ta med det hem.

 

Första gången som eleven får uppgifter med sig hem ska han dock också ha ett installationsprogram till datorn, med på USB-minnet.