COGNIsoft-I Hemmaträning

Visa och överför resultat

Visa och överför resultat

Previous topic Next topic  

Visa och överför resultat

Previous topic Next topic  

Den tredje fliken är för resultat. Man här se resultat såväl på USB-minnet som på datorn. På datorn ska man upprätta en mapp till eleven eller hitta in i en existerande elevmapp. Man kan här se resultat från både USB-minnet och elevmappen på datorns hårddisk.

 

Resultaten är grupperade efter uppgiftsinställningarna, så man kan med hjälp av kombinationsfältet välja mellan de uppgiftsinställningar som det finns resultat till. Man kan välja att se resultat från ett eller flera försök med samma uppgiftsinställningar. Man kan antingen se resultat från alla försök eller från de markerade (man sätter kryss i små avkryssningsfält).

 

 

fane_resultater

 

Man markerar det eller de resultat som man vill visa. Markerar man flera så visas en sammanräkning. Man kan endast räkna samman uppgifter som är utförda med samma program och samma uppgiftsinställningar. Därför visas endast resultat från en uppgiftsinställning åt gången. Man klickar om man vill se markerade resultat eller alla:

 

knap_vis_resultater

 

Man kan också radera resultat från såväl diskett som elevmapp genom att kryssa av dem och sedan klicka “Radera markerade resultat” eller “Radera alla”. Har man markerat många resultat kan man snabbt ta bort markeringarna igen genom att klicka på “Ta bort markeringar”:

 

knap_slet

När man vill överföra resultat från USB-minnet till datorns hårddisk, ska man först ha upprättat en elevmapp för att spara resultaten i. Det gör man genom att klicka på denna knapp:

 

knap_elevmappe

 

Man väljer elevmapp i detta kombinationsfält:

 

felt_elevmappe