COGNIsoft-I hjælp

Indledning

Indledning

This is the first topic Next topic  

Indledning

This is the first topic Next topic  

computer_hanoi

 

COGNIsoft-I er en samling programmer til kognitiv funktions-træning, som er beregnet til rehabilitering af personer med pludseligt opståede hjerneskader. Der er især taget udgangspunkt i trænings-behovet hos ofre for hovedtraumer (f.eks. fra trafik-ulykker), men de samme programmer kan være nyttige ved andre ætiologier, f.eks. multipel sklerose og apopleksi (hjerneblødning og blodprop i hjernen). Endelig er nogle af programmerne udviklet med henblik på rehabilitering af symptomer, som oftest ses i forbindelse med apopleksi, som fx visuel hemineglekt (hvor man dog nok kun kan regne med at påvirke erkendelsen af symptomet).

Der er tilstræbt et kompromis mellem, at programmerne skal være hurtige at lære at bruge, og så en høj grad af fleksibilitet. Fleksibiliteten består i en række indstillingsmuligheder, som bl.a. gør programmerne lettere eller vanskeligere. Man kan ikke undgå, at denne fleksibilitet kan gøre programmerne mere komplicerede at sætte op for terapeuten, men den betyder, at de samme programmer kan bruges både ved lettere og sværere forstyrrelser. Programmerne kan også gøres vanskeligere efterhånden, som brugeren gør fremskridt. Alle træningsprogrammerne ligner hinanden så meget som muligt, hvilket skulle gøre dem lettere at arbejde med. Desuden overholder de i så høj grad som muligt de almindelige standarder for brugergrænseflader til Windows-programmer.

Ligesom det gælder andre kognitive træningsmaterialer, kan disse programmer ikke erstatte en grundig neuropsykologisk undersøgelse og planlægning ud fra den enkelte bruger, men de kan være et blandt andre redskaber i en større helhed (som f.eks. også bør tage højde for brugerens følelsesmæssige situation og sociale færdigheder).