COGNIsoft-I Brukerveiledning

Innledning

Innledning

This is the first topic Next topic  

Innledning

This is the first topic Next topic  

computer_hanoi

 

COGNIsoft-I er et program med en samling oppgaver til kognitiv funksjonstrening, beregnet til rehabilitering av personer med plutselig oppståtte hjerneskader. Det er spesielt tatt utgangspunkt i treningsbehovet brukere med hodeskader (f.eks. fra trafikkulykker), men de samme oppgavene kan være nyttige ved andre diagnoser som multipel sklerose og hjerneslag (apopleksi).

Det er lagt vekt på at oppgavene skal være raske å lære og bruke og også ha en så høy grad av fleksibilitet som mulig. Fleksibiliteten består av en rekke innstillingsmuligheter fra enkle til vanskelige oppgaver. Dermed kan de samme oppgavene brukes både ved lettere og større vansker. De kan også gjøres vanskeligere etterhver som brukeren gjør fremskritt.

I likhed med andre kognitive treningsmaterialer kan disse oppgavene ikke erstatte en grundig nevropsykologisk undersøkelse og planlegging ut fra den enkelte pasient. De kan imidlertid være en av flere metoder som bør ta høyde for den følelsesmessige situasjon og de sosiale ferdighetene til brukeren.