COGNIsoft-I hjælp

Indledning

Indledning

This is the first topic Next topic  

Indledning

This is the first topic Next topic  

computer_hanoi

 

COGNIsoft-I är en samling av program för användning av kognitiv funktionsträning, som ska användas till rehabilitering av personer med plötsliga hjärnskador. Det har tagits särskild utgångspunkt i träningsbehovet hos offer med huvudtrauman (t.ex. från trafikolyckor), men samma program kan vara användbara vid andra etiologier, t.ex. multipel skleros och apoplexi (hjärnblödning och blodpropp i hjärnan). Slutligen är några av programmen utvecklade med hänsyn till rehabilitering av symptom som oftast ses i samband med apoplexi, som t.ex. visuell hemineglekt (där man dock förmodligen endast kan räkna med att påverka symptominsikten).

Det har strävats efter en kompromiss mellan att det ska gå snabbt att lära sig att använda programmen och att det ska vara en så hög grad av flexibilitet som möjligt. Flexibiliteten består av en rad inställningsmöjligheter som bl.a. gör programmen lättare eller svårare. Man kan inte undgå att denna flexibilitet kan göra att programmen blir mer komplicerade att sätta igång, men det betyder också att samma program kan användas till både lättare och svårare störningar. Programmen kan också göras svårare allt eftersom användaren gör framsteg. Alla träningsprogram liknar varandra så mycket som möjligt, vilket ska göra dem lättare att arbeta med. Dessutom uppfyller de i så hög grad som möjligt de vanligaste gränssnittsstandarderna för Windows-program.

Som det gäller för även andra kognitiva träningsmaterial, kan dessa program inte ersätta en grundlig neuropsykologisk undersökning och planering utifrån en särskild användare, men det kan vara ett, bland många redskap, i en större helhet (som t.ex. också bör ta hänsyn till användarens känslomässiga situation och sociala färdigheter).

 

Översättning av Sofia Karlsson