Cognisoft ApS

PsyTimer iPhone stopur til neuropsykologisk testning


PsyTimer er et specialiseret iPhone stopur beregnet til neuropsykologisk testning. PsyTimer viser både analog og digital tid og det kan vise totalt antal sekunder i stedet for minutter og sekunder, hvilket er praktisk ved testning. Endvidere kan man sætte tidsgrænser med advarsler, hvilket er praktisk ved tests med tidsgrænser. En stor start-stop knap i bunden er let at ramme under testning. iPhonen slukker ikke for skærmen mens dette stopur bruges.


Man kan vælge, om det store digitale display skal vises minutter og sekunder eller totalt antal sekunder - sidstnævnte er ofte det, man anvender i neuropsykologiske tests. Inde i den analoge urskive er der et lille digitalt display, som viser minutter og sekunder, hvis det store viser det totale antal sekunder - og omvendt:


Man kan også vælge at have en tidsgrænse. Der vises så en indikator for tiden. Switches til at sætte tidsgrænse, gentagelse og alarm nås let fra hovedskærmen:


Det digitale display skifter farve til rødt, når en tidsgrænse er nået:


Der er endvidere en gentagelsesfunktion. Hvis man vælger gentagelses-funktionen, gentager PsyTimer det valgte interval. Dette er fx praktisk ved en test som "d2", hvor undersøgeren skal give en prompt hvert 20. sekund. Antal intervaller vises, og det digitale display skifter farve mellem hvid og blå, hver gang tidsgrænsen er nået:


Hvis man trykker på den lille "i"-knap eller swiper mod venstre kommer man til indstillinger. På den første side kan man instille knapperne til tidsgrænser:


På den næste side kan man sætte en række andre indstillinger:

  1. Forhindre at skærmen slukker
  2. Vis tid som totalt antal sekunder
  3. Tidsgrænse i minutter i stedet for i sekunder
  4. Om start/stop knap skal være til højre eller venstre
  5. Om skærmen skal flashe en eller flere gange, når entidsgrænse nåes


Man kan også indstille stopurets farver:


Endelig kan man vælge den lyd, som skal gives ved tidsgrænse:


Hvis man fra hovedskærmen swiper mod højre kommer man til en historie-liste over de målte tider. Dette kan være nyttig, hvis der er en tid på en test, man ikke fik noteret:


Pris på Apple App Store: d.kr. 45,-

Available on the App Store