Cognisoft ApS

Introduktion


IT og hjerneskade-rehabilitering

Cognisoft ApS er neuropsykolog Palle Møller Pedersens firma. Jeg har siden 1989 udviklet og solgt software til neuropyskologisk rehabilitering sideløbende med mit arbejde på neurologiske afdelinger på Bispebjerg og Hillerød hospital - og siden som privatpraktiserende neuropsykolog.

I 1989 udviklede jeg COGNIsoft-I til kognitiv rehabilitering til PC/DOS-computere. Det blev brugt mange steder. Siden udviklede jeg en Windows-version, som løbende er blevet opdateret til nye versioner af Windows. Det er oversat til en række sprog, og er ud over Danmark især brugt i Norge, Sverige og Finland - men også så langt væk som Hong Kong. COGNIsoft-I videreudvikles ikke længere, da der er gode alternativer - Jeg har i stedet koncentreret mig om at udvikle en web-version af Afasi-assistent.

Igangsat af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet-Glostrup ved daværende ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer, har jeg udviklet en database over app's og anden software til kognitiv rehabilitering. Den er ikke opdateret siden 2016, men er fortsat i høj grad brugbar.


Afasi-rehabilitering

I starten af 1990'er udviklede jeg flere programmer til afasi-rehabilitering: "Lyt og forstå" samt "Grafema" til Mac-computere og "Opgave-maskinen" til DOS og Windows-computere. Fra 1996-1999 gennemførte jeg et forskningsprojekt på Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, som undersøgte hyppighed og forløb af afasi efter apopleksi, oversatte og standardiserede to tests: Western Aphasia Battery og the Communication Effectivenes Index, samt udviklede og afprøvede et omfattende Windows programsystem til afasi-rehabilitering: Afasi-assistent. Afasi-assistent blev siden udgivet og vedligeholdt med opdatering til nye versioner af Windows. Jeg har nu udviklet en helt ny web-baseret udgave, som muliggør at logopæder kan administrere afasiramte borgeres hjemmearbejde med opgaver over nettet.

Afasi-assistent til web er færdigudviklet, og man kan abonnere på det. Imidlertid vil jeg fortsætte med at forbedre det med nye opgavetyper og mere indhold i form af billeder, indtalte ord samt opgavesæt. Det er en af de store fordele ved en web-app, at den løbende kan forbedres - og jeg modtager gerne forslag fra brugerne.